Pismeno prevođenje dokumenata za vize

Pismeno prevođenje dokumenata za vize


Kada planirate da putujete u inostranstvo, u države za koje su nam još uvek potrebne turističke vize (u Veliku Britaniju, Kanadu, SAD ili Australiju) i gde postoji složen vizni proces koji uključuje i podnošenje vaših ličnih dokumenata (potvrda o zaposlenju, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih, uverenja o nekažnjavanju, ličnih karti, zdravstvenih knjižica, vozačkih dozvola, svedočanstava, diploma, uverenja o državljanstvu, itd.), biće vam potreban sudski prevodilac za engleski jezik da vam tu dokumentaciju prevede i overi. Sudski prevodilac za engleski jezik može da vam pruži osnovne informacije u vezi sa prevođenjem, postupkom podnošenja zahteva za vizu kao i da vam da neke osnovne savete na osnovu svog ranijeg iskustva.
 
Postoje različite vrste viza pa samim tim će vam biti potrebna i različita dokumenta koja treba da prevedete. Potrebno je da prvo posetite sajt odgovarajuće ambasade i da na njemu pronađete spisak potrebnih dokumenata koje treba prevesti na engleski jezik. Naši klijenti prevode dokumenta na engleski jezik za potrebe izdavanja viza za Veliku Britaniju, Kanadu, Australiju, SAD i Novi Zeland.  
 
Kada je reč o turističkim vizama za putovanje u Veliku Britaniju, potrebno je da dokažete čvrste veze sa državom porekla. Ako ste student, potrebno je da prevedete potvrdu koju izdaje fakultet i kojom se potvrđuje da ste redovan student. Ako ste zaposleni, potrebno da je da prevedete potvrdu kojom se potvrđuje da ste stalno zaposleni. Ako ste penzioner, potrebno je da prevedete penzioni ček ili rešenje o penzionisanju.
 
Vlasnici preduzetničkih radnji i kompanija, prevode izvod iz APR-a kao i potvrdu poreske uprave o plaćenom porezu. Takođe možete da prevedete dokument kojim dokazujete da posedujete neku nekretninu ili bilo koju imovinu koja se vodi na vaše ime. Da biste dokazali da posedujete nekretnine, možete da dostavite ugovor o kupoprodaji ili nasledstvu, kao i ugovor o poklonu. Možete takođe da dostavite i rešenje o porezu za nepokretnost iz kojeg se vidi da ste vi vlasnik nepokretnosti. Na taj način povećavate šansu za dobijanje vize. 
 
Vizni režim za svaku državu je drugačiji, zato je najbolje da pre prikupljanja i prevođenja dokumenata, prvo posetite sajt odgovarajuće ambasade i da u skladu sa spiskom i objašnjenjima pripremite svoju dokumentaciju za prevod na engleski jezik. Kada je reč o turističkim vizama za Kanadu, Australiju i Novi Zeland potreban je prevod sličnih dokumenata kao i za Veliku Britaniju.
 
Prevod dokumenata je često veoma bitna tačka u postupku podnošenja zahteva za vizu. Svaki neadekvatan prevod dokumenata vam smanjuje šansu za dobijanje vize. Dobar i kvalitetan prevod adekvatnih dokumenata vam povećava šanse za dobijanje vize. Naša kancelarija posvećuje posebnu pažnju terminologiji i kvalitetu samog prevoda.