Image

Advokat i sudski tumač Jasna Filipović-Bojić

Sjajna ekipa, visok profesionalizam i topla preporuka za sve koji imaju potrebe za prevodilačkim uslugama.

Pismeno prevođenje stručnih i naučnih tekstova sa overom sudskog prevodioca ili bez overe sudskog prevodioca
24Dec-18

Pismeno prevođenje stručnih i naučnih tekstova sa overom sudskog prevodioca ili bez overe sudskog prevodioca

Naučno istraživanje je ispitivanje nekog problema na sistematski, planski i objektivan način, prema određenim metodološkim pravilima, čija je svrha da se pruži pouzdan i precizan odgovor na unapred postavljeno pitanje. Istraživanje započinje formulisanjem problema i cilja istraživanja, definisanjem osnovnih hipoteza, uzoraka, kao i metoda i tehnika istraživanja. Krajnji rezultat naučnog istraživanja je pisani naučni rad, članak ili monografija, u kojem se na saopštavaju rezultati istraživanja i

Pismeno prevođenje dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača sudskog prevodioca
13Jul-18

Pismeno prevođenje dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača sudskog prevodioca

Pravna lica sa kojima sarađujemo prevode: tendersku dokumentaciju, ugovore, punomoćja, ovlašćenja, autorizacije, razna uverenja, saglasnosti, sertifikate, bilanse, odluke, rešenja, sudske presude, pravilnike, ugovore o radu, registracije preduzeća, izvod iz APR-a, potvrde o plaćenom porezu, CV za zaposlene, poslovne ponude, e-mail korespodenciju, račune…Prevodi se u oba smera, i sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik.